Tuzlar

 Asit Ticaret, Tuzlar

Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki tepkime nötrleşme tepkimesi olup bu esnada tuz ve su ortaya çıkar. Erimiş tuz veya çözelti halindeki tuzların çoğu eksi ile artı yüklü iyonlarına ayrışır ve elektriği iletir. Tuz adı ayrıca sofra tuzu veya sodyum klorür (NaCl) için de kullanılır.

Tuzları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Sınıflandırmanın birisi tuzun bünyesinde O- veya H+ iyonunun olup olmayışına bağlı olandır. Bu sınıflandırmada tuzlar normal, asidik ve bazik tuzlar şeklinde sınıflandırılır. Normal tuz; tam nötralleşme ürünü olup, meydana getirici asit ve baz kuvvet olarak birbirine denktir. NaCl, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, Na3PO4 ve Ca3(PO4)2 birer normal tuzdur.

 • Potasyum Persülfat
 • Sodyum Persülfat
 • Sodyum Perkarbonat
 • Magnezyum Sülfat
 • Potasyum Karbonat
 • Sodyum Asetat
 • Sodyum Bikarbonat
 • Sodyum Glukonat
 • Sodyum Hegzametafosfat
 • Sodyum Tripolifosfat
 • Trisodyum Fosfat
 • Potasyum Klorür
 • Baryum Klorür
 • Mono Amon. Fosfat
 • Mono Sodyum Fosfat
 • Disodyum Fosfat
 • Trisodyum Fosfat
 • Baryum Karbonat
 • Lityum Karbonat
 • Sodyum Tiyosülfat
 • Sodyum Hidrosülfit
 • Sodyum Nitrat
 • Potasyum Nitrat
 • Amonyum Nitrat