Sülfürik Asit

Asit Ticaret, Sülfürik Asit

Güçlü bir mineral asididir. Konsantre sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve ekzotermik (ısı veren) bir tepkime oluşturur. Bu özelliğinden dolayı, temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Yenime uğratıcı,renksiz ve yoğunluğu yüksek bir sıvıdır. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir.Bu yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltenerek kükürt triokside dönüştürülür ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye girerek sülfirik asit elde edilir.

Sülfirik asit çeşitli derişimleri halinde gübre pigment boyar madde patlayıcı,ilaçlama,inorganik tuz , petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Süperfosfat gübreler, sülfatlar, selofan, rayon, deterjanlar, hidroklorik asit, nitrik asit, hidrojen florür, borik asit, boyalar, boyar maddeler, patlayıcı maddeler, sülfone edilmiş hidro karbonlar, kauçuk, alkoller, böcek öldürücüler sülfürik asidin başlıca kullanım alanlarıdır. Ayrıca petrol rafinasyonunda, akülerde ve cevher yıkamalarında  büyük ölçüde kullanılır. Çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78, 93 ya da 98 liktir.


Sülfürik Asit
Formülü : H2SO4
Molekül Ağırlığı : 60.05
Kaynama Noktası : 1.830 g cm -³
Donma Noktası : 338 °C (611 K)
Yoğunluğu :

Asit Ticaret, Sülfürik Asit Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

Sülfürik asit kimya sanayisinin temel bir ürünüdür. Öteki asitlerin çoğunun (hidroklorik asit, nitrik asit, fosforik asit vb.) pek çok sülfatın (sodyum sülfat, amonyum sülfat, demir sülfat, bakır sülfat, alüminyum sülfat)şap ve süper fosfatların yanı sıra ayrıca boyarmaddelerin, plastiklerin, patlayıcıların, parfümlerin, ilaçların ve yapay liflerin üretimi için gerekli olan sayısız organik ürünün elde edilmesinde kullanılır. Ayrıca istenmeyen maddeleri katran biçiminde özütleyerek ayırdığından özel benzinlerin, gaz yağının ve kimi yağların arıtılmasında işe yarar. Nişasta ve alkolün şekerleştirilmesi yoluyla glikoz üretiminde metallerin yüzeylerinin temizlenmesinde parşömen kağıdı ve cila yapımında, hayvansal atıkların yok edilmesinde geniş ölçüde kullanılır. Bütün bunların dışında özellikle kurşunlu akümülatörlerde elektrolit işlevi görür.Asit Ticaret, Sülfürik Asit Depolama ve Sevkiyat

Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Sülfürik Asit piyasada dökme olarak tankerlerde ve konteynırlarda ve polietilen bidonlarda sıvı halde satışı ve taşıması yapılır.

Geri dön