Nitrik Asit

Asit Ticaret, Nitrik Asit

Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir de  azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülü ile gösterilir.Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur, gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. Asidin bâzı tuzları, tabii kaynaklar hâlinde bulunur. Bunların en önemlisi sodyum nitrattır (NaNO3). Sodyum nitrat, sülfürik asitle ısıtılırsa, sodyum bisülfat ve nitrik asit meydana gelir.

Nitrik asit kezâ bir çözücü olarak temizleme işlemlerinde, dinamit üretiminde, çeşitli patlayıcı imalatında, plastik ve gübre yapımında kullanılır. Asitle yapılan nitrolama prosesleri endüstride önemli olup, bu yolla plastikler, boyalar ve patlayıcı maddeler gibi pekçok çeşit ürün elde edilir. Nitrik asit ecza depolarından kolayca elde edilebilir. Nitrik asit patlayıcı madde olacak kimyasalları nitrata çevirdiğinden patlayıcı maddelerin çoğunda kullanılır.


Nitrik Asit
Formülü : HNO3
Molekül Ağırlığı : 63.012 g mol -¹
Kaynama Noktası : 1.5129 g cm -³ sıvı
Donma Noktası : 83 °C
Yoğunluğu :

Asit Ticaret, Nitrik Asit Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

Nitrik asitin en büyük kullanım alanı tarımsal gübredir. Nitrik asit NH4NO³ içeren gübrelerin üretiminde kullanılmaktadır. Nitrik asit gliserin ile reaksiyonundan nitrogliserin meydana gelir. Nitrik asit patlayıcı madde olacak kimyasalları nitrata çevirdiğinden patlayıcı maddelerin çoğunda, Dinamit, Gliserin-Tri-Nitrat, TNT Tri-Nitro-Toluen yapımında kullanılır. Ayrıca metallerin saflaştırılmasında da kullanılmaktadır.Asit Ticaret, Nitrik Asit Depolama ve Sevkiyat

Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Nitrik Asit piyasada dökme olarak tankerlerde ve konteynır larda ve polietilen bidonlarda sıvı halde satışı ve taşıması yapılır.

Geri dön