Hidroklorik Asit

 Asit Ticaret,Hidroklorik Asit

Açık sarı renkte,kendine has keskin kokulu tahriş edici berrak bir çözeltidir.Ağırlığı 36.5 kg'dır.Yakıcı bir asittir. Yanıcı değildir, ancak metallerin bir çoğu ile reaksiyona girerek havayla karıştığında patlayan hidrojen gazı açığa çıkarır.

Asidik özelliği nedeniyle kullanımı ve taşınması sırasında mutlaka aside dayanıklı kişisel koruyucu giysi ve gözlük kullanılmalı deri ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Metallerin pek çoğuna karşı aşındırıcıdır.% 3- 32 ‘lik Çözelti çeşidide bulunmaktadır.


Hidroklorik Asit
Formülü : HCI
Molekül Ağırlığı : 36.46 gr/mol
Kaynama Noktası : 110 °C (383 K)
Donma Noktası :
Yoğunluğu : 1.18g/cm³

Asit Ticaret,Hidroklorik Asit Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

Kimya Sanayiinin temel hammaddelerinden birisi olup çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hidroklorik Asit (Tuz Ruhu -HCI), çeşitli farklı iş alanlarında kullanımı bulunan bir tür inorganik asittir. Asidin derişimi, kullanıldığı iş sahasına göre değişkenlik göstermektedir. Hidroklorik asit, çeliğin dekapajı, organik bileşiklerin oluşturulması, inorganik maddelerin sanayi dallarında üretimi ve pH dengesinin sağlanması için bir çok sanayi alt dalında kullanılmaktadır,kimya sanayisinin temel bir ürünüdür.

Sanayide başlıca kullanım alanları şunlardır;
Metal, ilaç, petrol, kimya, gıda, boya, kağıt, tekstil Endüstrilerinde ve Su ile ilgili işlemlerde, reçine rejenerasyonu, dekapaj, metal klorürleri üretiminde kullanılır.Asit Ticaret,Hidroklorik Asit Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Hidroklorik Asit piyasada dökme olarak poliester,polipropilen, polietilen, PVC gibi plastik veya ebonit kaplı tankerlerde ve konteynırlarda ve polietilen bidonlarda sıvı halde satışı ve taşıması yapılır.

Geri dön