Hidroflorik Asit

 Asit Ticaret, Hidroflorik Asit

Hidroflorik asit,hidrojen florür(HF) bileşiğinin sudaki çözeltisidir. Susuz hidrojen florür, akışkan ve renksiz bir sıvıdır. Havada tüterek duman yapar. Erime noktası -83 °C de ve kaynama noktası da 19,8 °C dir. Hidrojen florür suda çok kolay çözünür ve sudaki çözeltisi florür asidi veya hidroflorik asit olarak adlandırılır. Hidroflorik asit çok kuvvetli bir asit olmadığı halde cam ve metal maddelerin aşınmasına neden olur. Bu sebeple platin, parafin, polietilen kaplarda saklanır. Teknik florür asidi %70'lıktır. Yoğunluğu da %1.13g/cm³ 'tür. Saf sıvı hidrojenflorür elektriği iletmez fakat suda çözündüğü zaman iyonize olur ve elektriği iletir. Hidrojen florür yüksek sıcaklıkta kararlı bir moleküldür. Düşük sıcaklıkta moleküller asosiye(birbirine bağlanma) olur ve (HF)6, (HF)7, (HF)8 gibi molekül grupları oluşur. Bu asosyasyon moleküller arasında hidrojen köprülerinin oluşmasıyla meydana gelir. Bunun sonucu olarak da hidrojenflorür diğer hidro halojenürlerden daha geç kaynamaya başlar.

Hidrojen florür endüstride, büyük miktarda kalsiyum florürün sülfürik asitle muamelesiyle elde edilir. Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında,sentetik kriyolit (Na3AlF6) imalatında kullanılır. Ayrıca camların üzerine şekiller yapmak içinde kullanılmaktadır. Bu iş için,önce cam eşya yüzeyi bir parafin tabakası ile kaplanır. Sonra parafinin üzerine bir çelik kalem ile istenen şekil çizilir. Bu çizgilere hidrojen florür gazı veya çözeltisi ile uygulanır. Camdaki parafin temizlendikten sonra camda yalnız sabit şekiller kalır.


Formülü : HF
Molekül Ağırlığı :
Kaynama Noktası : 19,8 °C
Donma Noktası :
Yoğunluğu : %1.13g/cm³

Asit Ticaret, Hidroflorik Asit Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında,sentetik kriyolit (Na3AlF6) imalatında kullanılır. Ayrıca camların üzerine şekiller yapmak içinde kullanılmaktadır.

Asit Ticaret, Hidroflorik Asit Depolama ve Sevkiyat bilgileri

Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Platin, parafin, polietilen kaplarda saklanır.

Geri dön