Fosforik Asit

 Asit Ticaret, Fosforik Asit

Fosforik asit; fosfor, oksijen ve hidrojen atomlarından oluşur. Formülü H3PO4 şeklindedir. Ticari olarak kalsiyum fosfat kaya parçalarının sülfürik asitle ısıtılmasıyla elde edilmektedir. Fosforik asidin daha saf tipleri; 42 °C erime noktasına sahip olan kristal bir katı madde olup, daha düşük konsantrasyon formlarında renksiz, şurup kıvamında  sıvı bir hal almaktadır. Fosforik asit ve tuzları (sodyum, potasyum, kalsiyum) asitliği düzenleyici olan tek organik asit grubu olup, bu amaçla kullanılan asitler içinde en düşük maliyetli, en düşük pH’ı veren ve en kuvvetli etkiyi göstereni olarak bilinmektedir. Tribazik bir asit olan fosforik asitten, hidrojen iyonlarının biri, ikisi veya tüm üçünün diğer pozitif iyonlarla yer değiştirmesiyle ortofosfat tuzlar meydana gelir. Bu tuzlar; gübre, elektrokimyasal parlatma ve şekillendirme, metal temizlemesi gibi amaçlarda kullanılmaktadır. Gıda sanayisinde en çok kullanılan asitlik düzenleyiciler arasında ikinci sırayı alır.

Fosforik asit,en çok fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde,sinek ilacı üretiminde temizleyicilerde,yağ sanayinde, istenmeyen katalizörlerin temizlenmesinde,alimünyum işlemede, yüzey temizleme ve düzeltme işlerinde,deride tabaklama ve parlatma aşamalarında kullanılır. Fosforik asit tuzlarının, gıda endüstrisinde de birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Kabartma tozlarında tamponlayıcı ve asitliği düzenleyici madde olarak görev yaparken, kola gibi  asitli içeceklerin asitlendirilmesi, proses peynirlerde eritme tuzları olarak kullanılması gibi uygulama alanları bulmaktadır. Bunların dışında fosforik asit gıdalarda su bağlama ve antimikrobiyal amaçlarda da kullanılmaktadır.


Fosforik Asit
Formülü : H3PO4
Molekül Ağırlığı : 98 gr/mol
Kaynama Noktası : 1.694 °C
Donma Noktası :
Yoğunluğu :

Asit Ticaret, Fosforik Asit Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

Sektör: Tarım, gıda, metal işleme, deri, kozmetik, deterjan, yapı kimyasalları, rafine yağ ve galvano.
Kola gibi yumuşak içeceklerin asitlendirilmesi, imitasyon jölelerin üretilmesinde pH kontrolü, maya üretiminde besiyer bileşeni olarak,seçili işlenmiş gıda ürünlerinde bakteri gelişiminin kontrolü, kireçleme sonrası şeker özsularının berraklaştırılmasında çökeltici ajan, dişçilik ve ortadontide diş yüzeyini temizlenmesi, böcek ilacı üretilmesi, çiçekçilikte çözeltilerin pH'ının düşürülmesi, fosfat tuzlarının üretilmesi, deride tabaklama ve parlatma aşamaları, çelik endüstrisinde yüzeyin paslanmaya karşı koruması,yağ sanayisinde istenmeyen katalizörlerin temizlenmesinde kullanılır.Bu asit ve tuzlarının gıda endüstrisinde daha pek çok kullanım amacı vardır. Kabartma tozlarında asit düzenleyici, peynir sektöründe eritme amacıyla ve çeşitli gıdalarda su bağlama amacıyla kullanılır.Asit Ticaret, Fosforik Asit Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Kuru, iyi havalandırılmış yerlerde muhafaza edilmelidir. Asite dayanaklı zeminler ve iyi drenajlı ortamlarda depolanmalıdır. Güçlü bazlar, indirgen materyaller ve yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. İyi kapatılmış kaplarda, sıcaktan, sudan ve direk güneş ışığından korunmalıdır. Fiziksel hasarlara ve korozyona karşı ambalaj kabları korunmalıdır. Kaplar tercihen paslanmaz çelik 1.4541 ( DIN 17440 ) olmalıdır.

Geri dön