Demir 3 Klorür

 Asit Ticaret , Demir 3 Klorür


Demir 3 Klorür
Formülü : FeCI3
Molekül Ağırlığı : 162.2 gr/mol
Kaynama Noktası : 1.560 °C
Donma Noktası :
Yoğunluğu : ~ 1.89 g/cm³

Asit Ticaret , Demir 3 Klorür Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

Atıksu arıtma ve içme suyu eldesinde önemli koagulantlarındandır.
Endüstriyel kimyada etilen diklorür eldesinde katalizör olarak kullanılır.
Aynı zamanda vinil klorürün endüstriyel üretiminde ve PVC den monomer eldesinde kullanılır.
Asit Ticaret , Demir 3 Klorür Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Bidonlu, IBC tanklı, ve tankerli olarak satışı yapılır.

Geri dön