Baryum Klorür

asit Ticaret, Baryum Klorür

Yapısında kristal halde 2 mol su (BaCl2.2H2O) bulunan, suda çözünen, sülfürik asit için etkin ve veterinerlikte ilaç olarak kullanılan bir madde. Beyaz toz haldedir. Higroskopiktir.


Formülü : BaCl2
Molekül Ağırlığı : 244,3 gr/mol
Kaynama Noktası : 1.560 °C
Donma Noktası : 3.9 gr/cm³
Yoğunluğu :

Asit Ticaret, Baryum Klorür Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

Sanayide deri, kauçuk, kumaş ve fotoğraf kâğıdı üretiminde sodyum sülfatla birlikte beyaz pigment ve dolgu maddesi olarak, ayrıca ışıl işlem banyolarında kullanılır. Laboratuarlarda sıklıkla sülfat iyonunun testi için kullanılır. Endüstride kostik klorin fabrikalarında tuzlu su çözeltilerinin saflaştırılması için kullanılır. Yine endüstride diğer baryum tuzlarının üretimi için kullanılır.


Asit Ticaret, Baryum Klorür Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

Depolama ve Sevkiyat Bilgileri

25 kg'lık torbalarda saklanır.

Geri dön